Automatisk export av IAPer ifrån Kartläggaren lanserad!

Nu är det möjligt att automatiskt importera de undervisningsförslag som skapas i den individuella arbetsplanen (IAP) i Kartläggaren efter genomfört förtest till mystudyweb. Detta spar mycket tid för er som lärare och gör arbetet med IAP:n tydligare och roligare för eleverna. 

Tags: