Viktig info för lärare som använder Firefox

Firefox har dragit tillbaka sitt stöd för Silverlight i den senaste produktuppdateringen och Kartläggaren fungerar inte längre för lärare som använder webbläsaren Firefox. Klicka här för artikel om nedladning av Firefox version som fungerar med Kartläggaren.

Tags: