Nyheter

Viktig info för lärare som använder Firefox

Firefox har dragit tillbaka sitt stöd för Silverlight i den senaste produktuppdateringen och Kartläggaren fungerar inte längre för lärare som använder webbläsaren Firefox. Klicka här för artikel om nedladning av Firefox version som fungerar med Kartläggaren.

Tags: 

Automatisk export av IAPer ifrån Kartläggaren lanserad!

Nu är det möjligt att automatiskt importera de undervisningsförslag som skapas i den individuella arbetsplanen (IAP) i Kartläggaren efter genomfört förtest till mystudyweb. Detta spar mycket tid för er som lärare och gör arbetet med IAP:n tydligare och roligare för eleverna. 

Tags: 

Sidor