Funktioner

  • Kartläggaren innehåller ett komplett system med förtest och eftertest för grundämnena svenska, engelska och matematik.

  • Resultaten visas i Lärarmodulen direkt efter att eleverna har genomfört ett prov.

  • IAP-er med konkreta undervisningsförslag genereras för varje elev, oavsett funktionsnivå.

  • Alla elevprofiler och alla IAP-er genereras direkt från programmet – utan att resultaten behöver skrivas in manuellt.

  • I analysdelen kan lämpliga gruppindelningar upprättas för effektiv undervisning av elever med liknande elevprofiler.

  • Proven är utformade för att kunna genomföras inom 45 minuter, med eller utan läraröversyn.

  • Provprogrammet  är enkelt att använda och kräver ingen genomgång. Instruktioner till eleven finns direkt i provet och varje delprov inleds med en enkel demonstration.

  • Kartläggaren kan kompletteras med ett omfattande undervisningsmaterial ifrån mystudyweb genom att teckna ett pluspaket. De individuella IAPer som Kartläggaren skapade är direkt kopplade till lämpliga lektioner och övningar i mystudeywebs material.