Plattformsoberoende lärarmodul lanserad (beta version)

Nu är den nya lärarmodulen lanserad och knapp för inloggning finns längst ned på denna sida. Nuvarande version är en så kallad betaversion och några mycket små förändringar och förbättringar återstår. Den nya lärarmodulen fungerar på alla datorer, surfplattor och webbläsare. 

Vi rekommenderar alla skolor att använda den nya lärarmodulen då vi snart kommer att gå över till den permanent. Det är också viktigt att alla lärare på samma skola använder antingen den gamla eller den nya lärarmodulen. 

Användargränssnittet har förändrats i den nya lärarmodulen och det ser annorlunda ut när du har loggat in. Inga större förändringar av den grundläggande funktionaliteteten har skett och alla grundfunktioner fungerar på samma sätt som tidigare. Elevtesterna är oförändrade.

Hjälpartiklar för den nya lärarmodulen finns tillgängliga i Kartläggarens supportcenter

Tags: 
Nyheter